hersenabces (kind)

Adviezen

cefotaxim iv dd 6 weken
+
metronidazol iv dd 6 weken

< 1 maand

ceftriaxon iv dd 6 weken
+
metronidazol iv dd 6 weken

> 1 maand

Opmerkingen

Verwekkers van een hersenabces zijn o.a. streptococcen, bacteroides spp en enterobacteriaceae.

Zodra de klinische toestand het toelaat kan de neurochirurg zorgdragen voor een aspiratie en drainage van het abces, waarbij materiaal voor kweek ingezet dient te worden.

 

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: