Epiglottitis (kind)

Adviezen

Indicaties: infecties bij kinderen

Alleen antibiotica voorschrijven bij ernstige keelinfectie (algemeen ziek-zijn, heftige keel-en slikklachten), peritonsillair infiltraat, abcederende lymfadenitis of roodvonk.

Opmerkingen

Minstens 70% van de keelontstekingen heeft een virale oorsprong. Infecties met groep A streptokokken maken ongeveer 15 á 20% van het totaal uit. Epiglottitis wordt m.n. veroorzaakt door Haemophilus influenzae.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: