Pneumonie (ambulante behandeling) (kind)

Adviezen

amoxicilline po dd 5 dagen

> 1 maand - < 5 jaar

azitromycine po dd 3 dagen
of
amoxicilline po dd 5 dagen

> 5 jaar

Opmerkingen

Het merendeel van de infecties van lagere luchtwegen is van virale oorsprong, m.n. op peuter-en kleuterleeftijd, en geneest spontaan. Bacteriële infecties vereisen in de regel antibiotische therapie.

Hoewel er verschillen bestaan tussen een zogenaamde typische (lobaire) en atypische pneumonie met betrekking tot epidemiologie, kliniek, radiologische bevindingen en verwekkers is dit onderscheid niet absoluut.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: