Pneumonie (klinische behandeling) (kind)

Adviezen

cefotaxim iv dd 5 dagen
+
amoxicilline iv dd 5 dagen

< 1 maand

amoxicilline iv dd 5 dagen

> 1 maand - < 5 jaar

amoxicilline iv dd 5 dagen
+
azitromycine po dd 3 dagen

> 5 jaar

azithromycine eventueel toevoegen

Opmerkingen

Het merendeel van de infecties van lagere luchtwegen is van virale oorsprong, m.n. op peuter-en kleuterleeftijd, en geneest spontaan. Bacteriële infecties vereisen in de regel antibiotische therapie.

Hoewel er verschillen bestaan tussen een zogenaamde typische (lobaire) en atypische pneumonie met betrekking tot epidemiologie, kliniek, radiologische bevindingen en verwekkers is dit onderscheid niet absoluut.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: