Acute otitis media (kind)

Adviezen

amoxicilline po dd 7 dagen

 

12 maanden - 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Opmerkingen

Antibiotica in principe niet geindiceerd.

NHG standaard: Een antimicrobiele behandeling wordt aanbevolen bij een ernstig ziek kind of als het kind zieker wordt, en bij risicofactoren voor complicaties: leeftijd < 6 maanden, anatomische afwijkingen in het KNO-gebied, zoals bij het syndroom van Down of bij palatoschisis, ooroperaties in de voorgeschiedenis of een gecompromitteerd immuunsysteem.

NGH standaard: Overweeg antimicrobiele behandeling bij kinderen die la bij de eerste presentatie tijdens een OMA-episode otorroe hebben en bij wie ook sprake is van koorts en/of pijn, bij kinderen < 2 jaar met een dubbelzijdige acute middenoorontsteking, en bij kinderen bij wie na 3 dagen nog geen verbetering is opgetreden van koorts en/of pijn.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
NHG standaard 2014 Otitis media acuta bij kinderen
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: