Virale keratoconjunctivitis (kind)

Adviezen

aciclovir 3% 5dd

herpes simplex virus

oogzalf

Bij immuungecompromitteerde kinderen plus valaciclovir gedurende 10 dagen

aciclovir 3% 5dd 10 dagen
+
valaciclovir po dd 10 dagen

herpes ophthalmicus

oogzalf

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: