Perichondritis

Adviezen

≥ 18 jaar

ciprofloxacine po 750mg 2dd 7 dagen

Opmerkingen

Antibioticum aanpassen op geleide van de kweek.

 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: